favoritter

Ansiktene bak bloggen - Tommy Bæk Hansen

Blog posts

Ansiktene bak bloggen - Tommy Bæk Hansen 

I og med at Bendt og jeg har skrevet mange av innleggene som er tilgjengelige her på Hi-Con sin UHPC-blogg, bestemte vi oss for at det ville være hensiktsmessig å forklare hvorfor vi gjentatte ganger våger å uttale oss om erfaringer med høystyrkebetong. Hva kvalifiserer oss til å ha en offentlig mening om UHPC? Hva er historien bak ansiktene?


En 20 år lang forelskelse i UHPC, estetisk betong og utvikling 

- Ved Tommy Bæk Hansen
 


For min egen del begynte min interesse for betong, og spesielt UHPC på Universitetet i Aalborg, mens jeg studerte som bygningsingeniør. Her var jeg heldig som fikk møte en veldig inspirerende professor, Per Freiesleben Hansen. Takket være han fikk jeg en interesse og lidenskap for materialvitenskap, og spesielt betongteknologi. Per Freiesleben Hansen gikk dessverre bort i 2002, men hans ekstremt pedagogiske lærebok "The Science of Construction Materials" er oversatt til engelsk og kan kjøpes på nettet.

I min masteroppgave som jeg gjorde sammen med en medstudent, endte jeg opp med å jobbe et helt år både teoretisk og eksperimentelt med UHPC. I løpet av denne perioden lærte jeg mye, både om materialet og sammensetningen gjennom testing og analyse. I løpet av denne tiden hadde jeg også gleden av flere diskusjoner angående materialteknologi og CRC med oppfinneren av høystrykebetong, Hans Henrik Bache (Bache siden døde i 2017). Jeg fullførte min master i 1997.

Jeg har tilsynelatende gjort noe riktig,  da jeg etter dette ble tilbudt stillingen som industriell Ph.D. student i et samarbeid mellom sementfirmaet Aalborg Portland, Aalborg Universitet og  Unicon. Dette for å fortsette undersøkelserne om termodynamisk oppførsel av tette sementbaserte materialer ved høye temperaturer. I tillegg til Per Freiesleben fikk jeg mye hjelp av min rådgiver hos Aalborg Portland på den tiden, Dirch Hans Bager, som i 2016 dessverre også gikk bort.
 

 

Jeg lærte mye om reologien, herdingsprosessene og hvordan man kan manipulere disse i løpet av denne tiden. Vi fikk også mange gode råd angående praktisk anvendelse fra samarbeidet med Freddie Larsen på Unicon.

Jeg fullførte Ph.D. i 2001 etter å ha jobbet 4 år med høystyrkebetong (UHPC), og materialet var fortsatt på dette tidspunktet i sin barndom. Hi-Con ble tilfeldigvis grunnlagt det året og arbeidet mitt tok en annen retning: Betongestetikk.

 

Aalborg Portland lanserte da sin merkevare Aalborg White. De ville bli verdens ledende hvite sementleverandør og derfor ble mye innsats i FoU-senteret fokusert på estetisk holdbarhet av lys betong.

 
Tommy Bæk Hansen deler kunnskap med kolleger fra Sverige, Norge og Finland

På dette tidspunktet var dette forskningsområdet lite utforsket i verden, så det var interessant og utfordrende og få en jobb som forskningsingeniør med oppgaven om å finne relevant litteratur, gjennomføre feltstudier, utvikle, bygge og teste metoder for å undersøke estetisk holdbarhet osv. Til sammen endte jeg med å bruke nesten 8 år på de estetiske aspektene ved hvitbetong på Aalborg Portland - kunnskap jeg nå bruker for å forbedre de estetiske egenskapene til Hi-Cons produkter, samt å gi råd til våre kunder og sluttbrukere når det blir vanskelig. Parallelt bruker jeg mye tid på å se på hvordan hvite sementegenskaper i mange forskjellige applikasjoner kan brukes i kombinasjon med en rekke tilsetningsstoffer. Samtidig å sjekke hvordan materialet påvirkes under forskjellige klimatiske og kulturelle forhold (som en del av Aalborg White Technical Team) med sikte på å hjelpe kunder med å utvikle, overføre og utvide hvite sementapplikasjoner over hele verden. Jeg gjorde dette arbeidet i samarbeid med Hans Bruun Nissen som nå er leder av Business Development Teamet i Hi-Con.

I løpet av disse årene ble Aalborg Portland kjøpt opp av det italienske selskapet Cementir (i 2004), og en rekke nedskjæringer ble utført, noe som førte til at den hvite sementstrategien ble satt på pause i 2008. På dette tidspunktet ble jeg flyttet inn en stilling som prosjektporteføljekoordinator for å lette tilpasningen mellom Aalborg Portlands mange utviklingsprosjekter og endring av strategisk fokus.

 

På dette tidspunktet følte jeg at jeg drev bort fra min hovedinteresse i materialvitenskap og avansert betongteknologi. Jeg var derfor veldig glad da muligheten for å jobbe i Hi-Con oppsto. Jeg startet på Hi-Con 1. juni 2010.

I løpet av mine 7 år på Hi-Con har jeg hatt ansvaret for over 100 kommersielle prosjekter, assistert i Hi-Con sin oppstart i Holland, Norge, Sverige og Finland ved å gjennomføre hovedprosjekter inkl. godkjenninger med lokale myndigheter, samt lære opp lokale samarbeidspartnere i design og produksjon av CRC i2®-elementer. Prosjektene har vært innenfor hovedsakelig boliger (både nybygg og renovering), men inkluderer også infrastruktur og urbane applikasjoner. Parallelt med dette har jeg gjennomført en rekke FoU-prosjekter for å øke Hi-Con sin interne kunnskap eller å gi spesifikk dokumentasjon både internt og med eksterne samarbeidspartnere


Tommy Bæk Hansen og prosjektleder, Frederik Boysen arbeider med FoU-prosjektet: KaldbøyningCold bending

Så hva tar jeg med til diskusjonene om UHPC som fortjener din oppmerksomhet?

I all beskjedenhet tror jeg mitt viktigste bidrag er min nysgjerrighet og et ønske om å holde utfordrende design- og produksjonsprinsipper i UHPC-applikasjoner, og for å diskutere fordeler og ulemper på ulike UHPC-løsninger

Å ha en åpen dialog og diskutere flere problemer som for eksempel reparasjon, kalkutslipp eller mulig fiberkorrosjon, er etter min mening den eneste måten å gjennomføre en ærlig debatt og utvikle bedre løsninger til fordel for brukere av Hi-Con sine UHPC produkter.

Jeg håper du er enig og vil fortsette å lese innleggene mine!

Hvis du har spørsmål, vær så snill å poste en kommentar på vår Wordpress nettside, som alltid.

Tilsvarende redaktør

Bendt Kjær Aarup
Group Material Development Manager