favoritter

Bærekraft

Blog posts

CRC i2® - Bærekraft

 

 

I forhold til ulike prosjekter er et gjentakende spørsmål hvor miljøvennlig CRC i2® er, ofte etterfulgt av en Miljøproduktdeklarasjon eller EPD. Årsaken til at dette ikke tilgjengelig på Hi-Cons-nettsiden, er at det er veldig lite fornuftig å sammenligne Co2avtrykket ved å produsere en kubikkmeter CRC i2® mot en kubikkmeter vanlig betong - fordi de brukes på helt forskjellige måter.

 

For det første, ved produksjon av elementer med tilsvarende ytelse, f.eks 10 m² balkong, er det behov for mye mindre CRC i2® på grunn av styrke og duktilitet. Derfor, selv om UHPCs inkludert CRC i2® inneholder mer sement pr. m³ enn vanlig betong (sement er hovedkilden til CO2-utslipp fra betong), vil nettoresultatet vise at mer eller mindre samme mengde sement blir brukt pr. m² balkong (eller et annet element):

 

 

 

 

For det andre varer CRC i2® elementer i over 200 år uten vedlikehold ...

 

For det tredje har CRC i2®-baserte løsninger i de fleste tilfeller andre fordeler, som f.eks behov for færre vogntog, redusert antall beslag for innfesting, bruk av mindre kraner under montasje, bedre kuldebrobryter pga av lavere vekt mv.

 

Hvis du kun sammenligner materialet med et volumforhold på 1: 1, blir det derfor en feil sammenligning.

 

 

Et eksempel på hvordan CRC i2® bidrar til å skape bærekraftige løsninger på, er infrastruktur, nærmere bestemt på veier og sperrer.

 

Veiløsninger, sperrer, fartsdumper og andre trafikkregulerende produkter, er normalt plasstøpt eller er laget av vanlig prefabrikert betong og er plassert i ferdig tilpassede hull i veibanen. Imidlertid varer de ikke lenge, da det spesielt i snørike land ofte brukes salt for issmelting regelmessig. Utbedringen av hull i veibanen blir derfor dyrt når du må flytte dem og trafikkstrømmen må endres . Dette involverer ekstraarbeid med maskiner og legging av ny asfalt etc.

 

Hi-Con har produsert tynne, men sterke "veiøyer" til Brønderslev kommune. Vekten holdes så lav som mulig, både for å gjøre dem enkle å flytte og for å bevare miljøet. Siden de varer i over 200 år, trenger kommunen forholdsvis færre, og kan flytte dem etter behov. De holdes også lave slik at det er mulig for store vogntog/lastebiler å kjøre over dem uten ekstra tiltak på hver side av "veiøya". Dette er ressurseffektivt!

 

 

I fremtiden forventer vi økende krav for vektlegging av en livssyklusanalyse (LCA - fra vugge til grav) ved vurdering av potensielle prosjekter. Vi jobber for tiden med hvordan vi skal utføre disse.

Jeg håper du fant dette interessant. Vi vil legge inn flere eksempler på hvordan de unike egenskapene til CRC i2® kan utnyttes for å realisere unike konstruksjoner..

 

Besøk vår Wordpress blogg for å kommentere innlegget.

Forfatter av dette innlegget

Søren Mosegaard Goul Hansen
Project Office Manager