favoritter

CRC i2® i faktiske branner - Del II

Blog posts

CRC i2® i faktiske branner - Del II

 

 

I forrige ukes innlegg viste jeg hvordan CRC i2®-elementene reagerte under en ekte brann på Heilig Harn-prosjektet i Den Helder i Holland. Denne gangen vil jeg fullføre miniserien om emnet som beskriver to prosjekter til. 

 

Prosjektene med CRC i2®-elementer hvor brann oppstod i byggfeasen er:

 

26. november 2012: Sydhavnsskolen, København (DK)

 

22. september 2016: Heilig Harn, Den Helder (NL) - beskrevet i forrige blogg.

 

29. september 2016: Strandingsmuseet, Thorsminde (DK)

 

 

København, 26. november 2012

Sydhavnsskolen var nær ferdigstillelse da en brann brøt ut på flere forskjellige steder om natten. Brannen spredte seg og endte med å ødelegge en stor del av interiøret i en etasje - og ble stoppet på ved den nylig monterte Hi-Con CRC i2® trappen.

 


Sydhavsskolen i brann.

 

Da jeg inspiserte stedet et par dager senere, var det tydelig at vi hadde vært veldig heldige - brannmennene slukket brannen bare noen meter unna trappen. Hadde varme, røyk og vann  påvirket trappen ?

Da CRC i2®-trappen ikke hadde blitt utsatt for temperaturer over 200-300 ° C (kjent fordi brannmaling på suspensjonsstiverne ikke hadde utvidet seg) var det ingen skade synlig.

 


Undersiden av CRC i2® trappen og sprinkelanlegget er dekket av sot etter brannen. Forurensningen fra brent materiale og vannet som ble brukt av brannvesenet er meget tydelig. Brannmalingen på stålet er ikke utvidet og indikerer temperaturer under 2-300 ° C ved trappen.

 

De vanlige betongsøylene i bygningen var ikke så heldige, og de fikk tydelig betydelig spalting, og igjen som i brannen på Heilig Harn bled det skader helt ned til hovedarmeringen til tross for normal overdekning:

 


Betongsøylene i vanlig betong spaltes sterkt og påvirker hovedarmeringen

 

Etter rengjøringen var det tydelig at varmen og vannet hadde gjort at de ubeskyttede ståldelene korroderte her og der. Trappen i høystyrkebetong ble grundig rengjort og malt, men den måtte ikke repareres på annen måte.

Du kan se det gjennomførte prosjektet her.

 


Den ferdige trappen i dag.

 

Thorsminde, 29. september 2016

Da en oppussing av Strandingsmuseet St. George (St. George strandmuseet) var godt i gang, brukte håndverkerene varmetekking på en takdel i nærheten av de nylig monterte fasadene i høystyrkebetong, CRC i2®. Noe av isolasjonen i fasaden tok fyr, men sloknet fort. Under er et bilde tatt straks etter den første lille flammen oppstod, en liten flekk på skjøten mellom to av CRC i2® fasadepanelene (i den røde sirkelen).

 


Fasaden til "tårnet" etter den opprinnelige lille flammen. Den eneste synlige indikasjonen er den lille sotfargen på skjøten (i den røde sirkelen)

 

Om natten blusset brannen opp igjen pga sterk vind. Brannen spredde seg og forårsaket en høy flamme som ble synlig i skjøter og åpninger i det øverste panorama-rommet til "tårnet" og i lutfen over.

Når brannen endelig ble slukket, inspiserte jeg stedet for skader på CRC i2® fasadepanelene og brakettene som holder dem på plass.

For det første trodde jeg at det meste av varmen holdt seg inne i isolasjonen mens den brant. Derfor var det kun synlige skader som i panoramakammeret på toppen av "tårnet" som vist nedenfor.

 

  
Det kom kun flammer ut av panoramakammeret i "tårnet" etter brannen (venstre) og nærbilde av mellomrommet mellom den indre betongveggen og CRC i2® fasadepaneler (høyre).

 

Det var klart at flammene lokalt hadde forårsaket skade, men bare små overfladiske indikasjoner på dette var synlige på innsiden av fasadepanelene og på brakettene.

Den mest betydningsfulle jeg fant var et lite felt med en lysaktig, litt pulveraktig overflate, ½  mm dyp. Dette indikerte en temperatur på mindre enn ca 200 ° C (nok til sakte å dekomponere sementbaserte hydrater på overflaten, men ikke nok til å føre til dypere skader).

 

 
Innersiden av CRC i2® fasadepaneler (venstre) med noen små flekker med meget overfladisk varmetap og et smeltet plastspjeld på en brakett på toppen av et panel på taket. Ingen skader er synlig på braketten.

 

Konklusjonen var at ikke noe alvorlig hadde skjedd med fasadepanelene, og at reparasjoner bortsett fra rengjøring, ikke var nødvendig. Det var imidlertid nødvendig å fjerne flere paneler for å erstatte den utbrente isolasjonen.

 


Det ferdige museet viser opp til 15 m høye fasadepaneler i høystyrkebetong, CRC i2®.

 

Flere bilder av det ferdige museet er tilgjengelig på vår nettside.

 

Til slutt, en kort og historie:

 

November 2012, "The Copenhagen Grill Incident"

I november 2012 hadde jeg en samtale med en byggherre. Han hadde et problem: En av hans leietakere hadde plassert en «grillkullstarter» direkte på en CRC i2® balkongflate.

Kulltemperaturen i en "grillkullstarter" ligger i området 400-1000 ° C, avhengig av mange faktorer (og hvem du spør), men det er varmt nok til å redusere jern (det er derfor griller ruster når de er ute etter bruk) , men ikke varm nok til å smelte den. Luftstrømmen i basen reduserer også temperaturen, så en gjetning er at CRC i2® overflaten var utsatt for ca. 250-400 ° C, men det kan det ta opptil en time før kullene er klare.

 

 
Resultatet av eksponering for varmen til en "grillkullstarter"

 

Skaden var bare 1-2 mm dyp og følgelig bare av estetisk betydning, men området vil aldri se ut som resten av balkongen. Ingen eksplosiv spalting oppstod takket være høystyrkebetong, CRC i2® - noe som ellers kunne resultert i en ulykke som involverer "flying red-hot trekull!"

 

Hva lærte vi?

På bakgrunn av prosjektene ovenfor, hva har det lært oss? CRC i2®-elementene fikk faktisk ikke noen alvorlig skade? Vel, i det minste følgende: Vesentlige skader (og kostnader) på grunn av brann er ikke nødvendigvis forårsaket av varme - det kan (og vanligvis er) like mye fra alt veldig skittent vann og nødvendige røff behandling av brannmennene utfører for å slokke brannen. Det er derfor viktig å bruke bygningskomponenter som er enkle å rengjøre.

Vanlig betong opplever også spalting (sett også i det siste innlegget - selv ved normal "lav" klasse betong). Så spørsmålet i Bendt's post Brannmotstand - er det et problem for UHPC?  Gjelder det også for vanlig betong? Hva er forskjellen? Når det gjelder høystyrkebetong, CRC i2®, er testing utført og det har blitt bekreftet at denne UHPC-typen klarer seg bra en brann.

Robusthet av elementer og innfestingsmetoder som gjør det enkelt å reparere eller erstatte ved alvorlig skade, er svært viktig for å holde kostnadene nede og raskt kunne utbedre skaden.

 

Brann kan oppstå der du minst forventer det - ingen hadde forutsett at isolasjon kunne brenne, som var tilfelle i museet i Thorsminde. Eller at noen ville starte en brann direkte på en balkong. Det skjedde faktisk. Det å bruke bygningskomponenter med gode innebygde brannegenskaper kan bety forskjellen mellom alvorlig materielle/imaterielle skader og en lett reparerbar skade.

 

Dette er konklusjonen på denne miniserien som gjelder brannegenskapene til CRC i2®. Som alltid vil dine kommentarer og spørsmål bli verdsatt. Vi vil legge ut flere relevante innlegg om emnet i fremtiden.

 

Ønsker du å kommentere dette innlegget, vennligst besøk vår wordpress blogg.

 

 

 

 

 

Tilsvarende redaktør

Bendt Kjær Aarup
Group Material Development Manager