favoritter

CRC JointCast – skjøter som er små, sterke og enkle

Blog posts

CRC JointCast – skjøter som er små, sterke og enkle

 

Som en produsent av premium produkter er det svært viktig for oss å ha en god måte å sammenføye elementer på - helst slik at vi kan stole på at full overføring av laster og torsjonsspenninger etc. skjer. Skjøtene skal være korte, enkle og ha en styrke som tilsvarer minst like mye som de elementene som er koblet sammen. Dette gjør at vi kan dele opp konstruksjonene i mindre deler, og på den måten tilpasse transport, montasje, håndtering på byggeplass og på fabrikken, samt redusere kostnaden til forskaling. Eksempler er kompliserte trapper som Per Aarsleff, eller den ene under eller større prosjekter som Catharina-broen, hvor elementstørrelsen kunne velges fornuftig uten mange begrensninger.

 

For trappen ble rette ø16 mm stenger forbundet med en 100 mm bred skjøt. På Catharina-broen ble en 550 mm bred skjøt brukt med ø25 mm-stenger.

 

  
Helisk trapp under montasjen - og etterpå

 

 

  
Catharina broen - klar for støping av skjøter og når den er ferdig [Gerda van Ekris]

 

CRC JointCast - en tørrmørtel brukt på stedet

Dette er mulig ved bruk av CRC JointCast - en tørrmørtel som ligner på CRC i2® som vi bruker på fabrikken. CRC JointCast er tilgjengelig i små poser, slik at kun vann og stålfibre må tilsettes når mørtel blandes på stedet. Fiberinnholdet i CRC JointCast er litt høyere enn i våre andre blandinger for å sikre at vi kan oppnå full forankring med en overlapp på 5-10  cm. Denne kombinasjonen med et svært høyt stålfiberinnhold som gir motstandsdyktighet og høy strekkfasthet og med en betong som er sterk og har høy tetthet med meget fine partikler, sikrer utmerkede forhold til armeringen. Siden styrkeutviklingen er veldig rask (120 MPa på 3 dager) er det ofte mulig å oppnå full kapasitet på en skjøt iløpet av noen få dager.


 

Tidligere løsninger

CRC JointCast ble dokumentert i slutten av åttitallet og tidlig på nittitallet. De første prosjektene ble gjennomført i 1995. Det første storskala forsøket ble gjort på 2 nye bygninger i Aalborg Universitet (totalt 15.000 m2), hvor CRC JointCast ble brukt til å koble sammen flate plater, slik at det ferdige systemet fungerte som en kontinuerlig skive på stedet. Andre bruksområder var broer, for å forlenge søyler og bjelker, forbinde skjærvegger eller bare for reparasjoner og ettermontering. Da skjøtene er små, var det bare 3 m3 CRC JointCast som var nødvendig for å legge til en ekstra kjørefelt til en 100 meter bro i et prosjekt i Odense, Danmark. Broforbindelsene ble videreutviklet i et prosjekt på Chalmers University, hvor skjøtene ble utformet til å være lett forseglet i bunnen. Sammenføyningsbredden i prøvene var 100 mm - nominelt - for ø16 mm stolper, men overlappende lengde i noen av testene var så lav som 65 mm. Også i disse testene ble det oppnådd full kapasitet - og i hvert tilfelle ble fugen designet for å være minst like sterk som elementene som var forbundet.

 


En vanlig skjøt på toppen - og CRC-skjøt nedenfor

 

CRC JointCast - tilsynelatende en godt bevart hemmelighet!

CRC JointCast har vært tilgjengelig på markedet siden 1995 - men bortsett fra de tidligere nevnte prosjektene, er det faktisk mest brukt i dag på våre egne produkter. Det har vært vanskelig å tippe områdene der et materiale av denne typen gir størst nytte, så i øyeblikket brukes det til å koble trapper, broer, store bjelker og søyler, men som nevnt mest for egne prosjekter. Andre kan være tilbøyelige til å tro at dette er fordi vi vil holde kunnskap om denne typen skjøter for oss selv for å gi oss et konkurransefortrinn i våre prosjekter, men dette er egentlig ikke tilfelle - vi er bare ikke så gode på markedsføring og salg av CRC JointCast! En del av utfordringen er å identifisere byggesystemer eller prosjekter der denne typen skjøtesystemer kan være til nytte for entreprenører og produsenter av prefabrikerte elementer. Dette vil å gjøre montasjen enklere og sluttproduktet  mer holdbart. Dette kan imidlertid forandre seg om noe av de erfaringene som har blitt utviklet i Nord-Amerika for broer, får grobunn i Europa.

I Nord-Amerika har mer enn 130 broer blitt produsert med denne typen skjøtesystem de siste 7-8 årene, og Ben Graybeal og hans gruppe på Federal Highway Administration har publisert omfattende utgaver av feltbaserte UHPC-forbindelser mellom prefabrikerte broelementer og relaterte emner:

 

 

https://www.fhwa.dot.gov/research/resources/uhpc/publications.cfm 

 

 

Fordelene med dette systemet vil forhåpentligvis også bli anerkjent for prosjekter i Europa - til slutt - og når de gjør det, vil vi være klare med det perfekte skjøtematerialet - og vi vil sørge for at det ikke er noe hemmelig :)

 

Vil du kommentere dette blogginnlegget? Gå til vår Wordpress blogg.

 

Forfatter av dette innlegget

Bendt Kjær Aarup
Group Material Development Manager