favoritter

CRC sammenlignet CRC i2®

Blog posts

CRC sammenlignet CRC i2® - Et produkt, mange etterkommere ...

 

I den forrige bloggen beskrev Bendt opprinnelsen til Hi-Cons UHPFRC materialplattform kalt CRC, Compact Reinforced Composite, og de mange grunnene for å beholde dette gamle veldokumenterte og velprøvde materialet. Han nevnte også paradokset i vårt krav om å være innovatører, mens vi fortsatt bruker dette gamle materialet, opprinnelig registrert som varemerke CRC®.

 

Årsaken til denne motforestillingen krever litt forklaring….

 

Hi-Con ble grunnlagt som et klassisk, men innovativt produksjonsfirma som selger og produserer primært balkonger og trapper i UHPC, hovedsakelig til det danske markedet.

 

I 2009 ble strategien og visjonen til Hi-Con endret, og en overgang til en innovasjonsorganisasjon som tok sikte på å utforske UHPFRCs fulle potensiale globalt, basert på innovative forretningsmodeller, iverksatt. Denne prosessen er fortsatt pågående.

 

Dette innebar også at grensene for salg av det originale CRC®-materialet ble utvidet, og følgelig ble materialet - gjennom veldokumenterte modifikasjoner - justert for å forbedre formbarheten ved hjelp av nye og forbedrede kjemiske blandinger - en industri som har vært i stor utvikling de siste årene. Selv om endringene ble store og kursen endret, sørget man fortsatt for at fortidens dokumentasjon og erfaring forble gyldige.

Den nye versjonen av høystyrkebetongen fikk navnet CRC i2®, som siden tidlig i 2015 har vært merkenavnet for den forbedrede CRC-versjonen.

 

I 2011 ble Hi-Con med i et utviklingsprosjekt som tok sikte på å produsere vindturbintårn. Som et resultat av dette prosjektet, lanserte Hi-Con i 2016 CRC i3® etter fem år med intens materialtesting, dokumentasjon og validering.

 

CRC i3® er spesielt designet for bruk i større konstruksjoner eller som deler av større prosjekter. Materialet viser lavere krymping og forbedret stivhet. Det viser ellers samme fleksibilitet og holdbarhetsegenskaper som CRC i2®. Det har hittil blitt brukt til broer i Nederland.

 

En eldre versjon av CRC® er CRC JointCast®. Denne varianten var en integrert del av det originale CRC-konseptet tilbake på 80-tallet, og ble først etablert som et selvstendig produkt i 1995 - på det tidspunktet het det Densit JointCast.

 

CRC JointCast® (som fortsatt bruker den opprinnelige formuleringen og dokumentasjonen) brukes som «lim» for å skjøte sammen elementer i CRC i2® eller CRC i3® på byggeplassen. Små skjøter fylles med «limet» for å danne stive monolitiske strukturer - som i broeksemplet ovenfor, eller for spesielle trapper som Per Aarsleff

 

Vår visjon i Hi-Con er å utforske grensene og potensiale kontinuerlig for UHPCs  globalt og ved hjelp av innovative forretningsmodeller gjennom samarbeid.

 

I den sammenheng forventer vi at CRC-familien skal fortsette å vokse - og i slutten av 2016 ble en prototypeproduksjon ved hjelp av en ikke-strukturell CRC i4® fullført, for å lage en serie unike benker designet av Zaha Hadid for Winton Gallery Science Museum i London.

 

Jeg inviterer deg til å komme med en ide for neste trinn i CRC evolusjonen.

 

 

 

Klikk her for å kommentere denne bloggen.

Tilsvarende redaktør

Bendt Kjær Aarup
Group Material Development Manager