favoritter

Finnbuild Byggemesse i oktober

Blog posts

Finnbuild Byggemesse i oktober - Hva skjer etter messen?


Hi-Con var for første gang representert på Finnbuild (Helsingfors), den internasjonale bygningsmessen i begynnelsen av oktober. Hi-Con hadde en stand med en bra beliggenhet utenfor Betongparken, et felles utstillingsområde med 21 selskaper fra Finland. Standen vår var ikke den største, men to flotte utstillingstrapper skapte allikevel mye oppmerksomhet.

Vi hadde litt problemer med å løfte og plassere de 400 kg tunge trappene på rett sted fordi standen allerede var klar for de besøkende. 

Hi-Con sine ansatte på fabrikken hadde gjort en god jobb med prøvetrappene, og jeg visste at vi skulle få det gøy på messen. De trappene var virkelig iøynefallende og flotte !

Jeg må innrømme at jeg måtte gjøre en "trykkprøve" ved å gå til toppen av dem for å sjekke om de var sterke nok til å holde meg. Det var heldigvis ingen grunn til bekymring. De bestod testen med glans.


Straks etter at trappene var på plass, ankom Tommy Bæk Hansen fra Hi-Con, som skulle hjelpe meg på messen. Vi var klare! Det så veldig bra ut. Trappene sammen med flotte bilder av våre balkonger og fasader tiltrakk mange folk til standen. Det var stor interesse for våre slanke og lette produkter. Interessen holdt seg slik i alle de tre dagene messen var åpen.

 


Det var fint å presentere Hi-Con for så mange besøkende. Målet var å vise produktene til så mange potensielle kunder som mulig for å kunne si: "Våre produkter i høystyrkebetong er nå tilgjengelige også i Finland " 

De besøkende var veldig spente på våre tynne balkonger og trapper, men likevel var de litt reserverte, ikke minst fordi dette var helt nye produkter i Finland. Vanlige spørsmål og bekymringer fra besøkende gikk på våre produkters holdbarhet i Finlands kalde klima (frostmotstand) og motstandskapasitet mot forsterkningskorrosjon. Etter å ha diskutert det tekniske grunnlaget og egenskapene til vår høystyrkebetong, ble de imidlertid sikre på at våre produkter både var flotte og svært godt egnet for klimaet.

Et annet hyppig spørsmål var naturligvis prisnivå. Konkurransen blant entreprenørene er krevende og bærer preg av stor konkurranse. Noen entreprenører prøver å få mer fortjeneste bare ved å kjøpe samme gamle materialer billigere. Til tross for dette, ble jeg glad for å legge merke til at flere og flere nå var villige til å se på nye materialer og produkter. Ved å se på fordelene vil jo dette også sannsynligvis  generere mer konkurranseevne og fortjeneste. Mitt håp er derfor å få enda flere av de diskusjonene vi hadde på messen, også i ettertid med fagfolk som kan se fordeler med våre produkter i høystyrkebetong. Det å se på den totale løsningen og ikke bare prisen på enkeltprodukter pr kvadratmeter eller pr kilo er en god start.  Det var derfor så godt å se at det fortsatt finnes innovative mennesker i finsk byggebransjen. Jeg har fortsatt tro mitt hjemlige marked og deres vilje til å bygge med kvalitet i tankene.


Takket være de flotte utstillingstrappene på standen var det ganske mange private husbyggere som også besøkte oss på messen. Mange bygde betonghus, og de ønsket at trappene også skulle være laget av betong, men helst ikke være så tunge som konvensjonelle betongtrapper. De var ganske glade for å finne våre ultra smale trapper der, men, med skreddersydde trapper blir prisen høyere enn om det f.eks hadde vært en standard trapp. Jeg diskuterte med mange av de besøkende (og med Tommy) om muligheten til å lage en standard trapp for eneboliger som kunne blitt rimeligere. Problemet ville da være at det ikke finnes noe standard mål  for gulvhøyder etc. Til tross for dette, er jeg er sikker på at vi finner en løsning på sikt, også for disse private prosjektene.

Takk for at du har tatt deg tid til å lese. Har du kommentarer, vennligst besøk vår WordPress blog.

Forfatter av dette innlegget

Jarmo Manninen
Commercial Manager - Hi-Con Finland