favoritter

Oppdatering på eksperiment R

Blog posts

Oppdatering på eksperiment R

 


Tre av fire støpte elementer til Experiment R-prosjektet etterbehandles i produksjonsområdet på Hi-Con i Hjallerup.

 

Jeg håper du hadde en god jul og en festlig nyttårsaften, og hilser fra alle her på Hi-Con. Jeg ønsker deg velkommen til vår UHPC-blogg med en oppdatering på det avanserte støpeprosjektet Experiment R.

Vi har for tiden tegnet og laget forskaling til fire av de seks store elementene som skal brukes til å realisere en 19-tonns og 21 meter lang skulptur i lys CRC i2®:

 

 


Til dags dato har de fire elementene uthevet i blått blitt støpt, og sammenstillingen for det andre elementet har startet.

 

Som du kan se på bildet ovenfor, utgjør de fire elementene mindre enn 40% av det totale volumet med en totalvekt på ca 7,25 tonn. Det har vært veldig vanskelig å armere og støpe elementene.

Spesielt et element betegnet som A2 var utfordrende, fordi formen ble laget i 2 sider og mellomdeler, og måtte bygges opp og forsterkes gradevis:

 

 


A2 formarbeid og armeringsprosessen: Første indre form side klar til forsterkning (øverst til venstre), første side forsterket (øverst til høyre), indre midtform på plass (nederst til venstre) og andre forsterkningslag på plass med den siste 3D-kutt innerformen side hengende i kran (nederst til høyre).

 

 


A2 siste forskalingsarbeid: Endelig 3D-kutt indre formside på plass (øverst til venstre), halvparten av de siste EPS-kilene på plass (øverst til høyre). Alle deler av den indre form på plass (nederst til venstre) og ytre stålkonstruksjon montert og sikret for støping (nederst til høyre).

 

Det ble brukt mange timer på å vurdere ulike alternativer for å sikre armeringen.

Det siste problemet – forsterkningsfiksering- mens du tillater bevegelse av formsidene - viste seg å være enda mer utfordrende for den første av de to elementene, betegnet B2:

 

 


B2 Forskjærings- og forsterkningssammenstilling: Etterbehandlingsarbeid på indre forside (topp), og sammensatt av to bilder av den ferdige forsterkningen før lukking av indre forankring (nedre). Legg merke til den oppovervendte delen (rød pil) og den nedadvendte ryggen i den motsatte formen (blå pil).​


Pga 120-graders langsgående vridning av elementet, måtte armeringen bygges opp på begge sider før lukking samtidig som man sikret at forsterkningen på begge sider hadde riktig krysslag, plassering og overlapping. I begge ender var det problemer med forsterkningsdeler som ikke kunne passere motstridende formdeler under lukking når de var festet stivt til armeringsburet. På flere steder måtte derfor en flyttbar festing og fjær som støtte av armeringsstengene bygges..


Vi hadde virkelig mye moro på veien når vi fant på dette!

 

Til slutt klarte vi å få formen lukket og støpt:

 


Fullført B2-element i etterbehandlingshallen

 

Jeg vil rapportere mer fra de to siste delene av prosjektet, og selvfølgelig når det er ferdig.

Som alltid, vær så snill å dele deg med dine kommentarer eller stille spørsmål på vår Wordpress blogg!

Tilsvarende redaktør

Bendt Kjær Aarup
Group Material Development Manager