favoritter

Renovering med høystyrkebetong (UHPC)

Blog posts

Del III - Renovering med UHPC - Hvordan bruke vegger og brystninger, og hvorfor ...
 


Boligområdet Finlandsparken i Vejle er renovert med CRC i2® balkonger. Integrerte vegger gir privatliv. Flere bilder er tilgjengelige på Hi-Cons nettside.

Dette innlegget avslutter mini-serien om renovering med UHPC og omhandler fordeler og utfordringer ved hjelp av vegger og brystninger som bæring for balkongene.

Som en generell introduksjon om renovering til potensielle nye lesere, refererer jeg til mitt første innlegg i serien om limte forbindelser.

Når det gjelder renoveringer er det to bekymringer - også når det gjelder balkonger:

Hvordan får jeg det til å fungere konstruksjonsmessig?

Hvordan får jeg det til å virke estetisk korrekt, og blir det funksjonelt for de som bor der?

I mine to tidligere innlegg var det mest fokus på det konstruksjonsmessige, men med vegger eller stag med lette private vegger er det mulig å skape private uteområder. Disse vil skjerme mot vind og regn, med den sideeffekten av også å ha et effektivt tilkoblingssystem.

Veggene er selvfølgelig tunge, men stivheten fra en integrert vegg fungerer som en meget høy bjelke, enten utkraget plassert på braketter, eller festet med en strekkforbindelse øverst og en komprimeringsforbindelse nederst. Dette gjør at balkonggulvet får nok støtte og kan få mindre dimensjoner.

Hvorfor høystyrkebetong (UHPC) ?

Som i de forrige innleggene, er den største fordelen med UHPC, redusert vekt som igjen gjør at du kan bygge større og mer funksjonelle balkonger for de samme belastningene som målet.

Med UHPC kan vekten av spesielt veggen holdes til et minimum, samtidig som stivheten, holdbarheten og brannmotstanden som er nødvendig for balkonggulvet, oprettholdes

Dette er fordelaktig når balkongene er festet per etasje - hvis veggene brukes som søyler støttet av grunnlag, er vekten langt mindre et problem. For disse prosjektene er vanlig betong i større dimensjoner normalt tilstrekkelig.

Men høystyrkebetong (UHPC) kan lastene reduseres nok til at selv relativt store balkonger kan støttes av forholdsvis små beslag, som vist nedenfor.


Finlandsparken under montasjen av de nye balkongene - legg merke til de små dimensjonene på både veggene og balkonggulvene.


Monteringen er enkel med balkongen støttet på 4-5 braketter, avhengig av størrelsen.

Veggene som virker som utkragede bjelker kan erstattes av stag. De har ikke samme stivhet, men skaper fortsatt et effektivt lastebæringssystem.

For å gi privatliv, blir lysskjermene vanligvis montert ved stagene, som i eksemplet nedenfor.


Renoveringsprosjekt i Aalborg med UHPC-gulv og stålrammer støttet av stag hvor det er montert lette, ikke bærene solskjermer mellom leilighetetene.

For å oppsummere litt er integrerte vegger en god løsning når det er nødvendig med skillevegger, fordi de også gjør montasjen til bygningen enklere når de brukes i bæresystemet, og i dette tilfellet er den lave vekten og styrken i høystyrkebetongen (UHPC) en fordel når tyngden fra balkongene kommer på bygningens etasjeskille.

Utfordringer....

Det er imidlertid et problem ved bruk av UHPC, og det er igjen - toleranser og de små dimensjonene generelt som skaper dem:

Når meget tynne balkonggulv skal monteres til braketter - bunnplate eller vegg - er det svært lite rom for feil - f.eks. boring for å plassere ankre til å skape en strekkforbindelse med en brakett som vist ovenfor. Dette gir bare svært begrenset justeringsdybde og krever ofte testing for å bestemme konstruksjonskapasiteten til ankrene fordi de faller utenfor ankerbelastningsverdiene beregnet for vanlig betong.


Kantavstander ned til 30 - 40 mm og gulvtykkelse ned til 60 mm dekkes ikke av standardene fra produsentene på mekaniske og kjemiske ankre. Dette krever derfor spesifikk testing og dokumentasjon.

For å sikre en stiv forbindelse mellom balkonggulv og vegg, eller å montere veggen for å sørge for at horisontale vindbelastninger kan stå i mot, er dette noe som krever nøye beregninger med de små dimensjonene til UHPC-elementene.

Takk for din interesse!

Nå avsluttes mini-serien om renovering med UHPC. Vi har gått gjennom noen forskjellige prinsipper for å utnytte egenskapene til UHPC, de potensielle fordelene og utfordringene. Jeg håper det har vært interessant.

Eksemplene på løsninger er selvsagt bare det - eksempler - og mange andre eksempler kunne blitt valgt, og andre løsninger vil bli utviklet og brukt i tide. Derfor inviterer jeg deg til å kontakte oss eller kommentere disse innleggene på vår Wordpress blogg hvis du har eksempler du tror vi har savnet eller har spørsmål eller kommentarer til eksemplene som er vist.

Tilsvarende redaktør

Bendt Kjær Aarup
Group Material Development Manager