favoritter

Patinering av betong

Patinering av betong 

 

Hi-Cons-produkter er unike betongmaterialer, som kan forventes å variere i tekstur og farge som vanlig betong og andre naturlige materialer. Denne spesielle variasjonen er en stor estetisk styrke og bidrar til et levende og variert uttrykk.


Betongen patinerer over tid og endrer derfor utseendet. Det er en del av betongens estetiske uttrykk. Patinering berører kun de ytterste millimeter av betongen og har derfor ingen konstruktive eller holdbarhets konsekvenser, men er bare en estetisk faktor.
 

Hi-Cons betongtyper vil også bli patinert, men vanligvis mindre og langsommere enn vanlige betongtyper. Du kan lese mer om de forskjellige typene av patinering for betong på generlle grunnlag nedenfor.

Erosjon

Overflater utsatt for vær og vind eroderes/forvitrer over tid. Betong eroderes først og fremst gjennom en syklus av frost og tining mens kalk vaskes ut.


Resultat blir at betongens sementpasta (herdet sement og vann) fjernes, mens tilslaget av sand og steintilsetning blir mer synlig i betongoverflaten. Overflaten blir derfor ru, grovere, mer porøs og ofte mørkere. Den økte porøsiteten akselererer også de to andre typer patinering: forurensning og mosegroing.

Forurensing av betong

Så lenge betongoverflaten er tett og glatt (sementpastaen er intakt) vil partikler som sot, etc. avleires synlig på overflaten, men vil også lettere skylles bort  når det regner. 


Når overflaten er erodert, åpner den tilgangen til små luftporer, småsprekker etc. Smuss er derfor bedre festet til overflaten og kommer også inn i sprekker og porer når det regner. Det forventes at en betongoverflate etter hvert vil bli vanskeligere å holde helt ren.

Mose

Mose er plantevekster, som over tid kan føre til at de fester seg til betongoverflater . Mosegroingen krever sollys, vann og næringsstoffer som alle andre planter. Når betongflater blir utsatt for disse faktorene, vil det komme mose etter noen år.

Vanligvis vil det gå noen år før den første mosegroingen skjer. Dette skyldes at vannet i betongen er sterkt basisk og derfor hindrer plantevekst. Ph-verdien minker gradvis fordi porevæsken i betongen reagerer med CO2 fra luften. Når pH-verdien er tilstrekkelig lav, kan alger, moser, lav og andre planter slå rot på overflaten.

Kalkavsetninger

Kalkavsetninger kan forekomme i alle typer betong i en periode etter støping. På betong synes kalkvsetninger vanligvis som et hvitt slør som midlertidig farger betongen lysere. Kalkavsetninger er ikke skadelige for betongen og forsvinner vanligvis av seg selv etter 1-2 år når betongen er utsatt for vind og vær. Kalkavsetninger er bare en estetisk utfordring.

 

Når betongen er ung, er overflaten mest porøs, og derfor vil kalsiumhydroksyden i betongen nær overflaten reagere i en kjemisk prosess og danne kalk (kalsiumkarbonat). I prinsippet kan den kjemiske prosessen fortsette, men etter en tid vil kalkavsetningene bli blokkert av kalsiumkarbonatet i betongens porer og prosessen vil stoppe. Det kan ta mellom 1-2 år.


For å minimere kalkavsetninger lagres også CRC®-elementer innendørs før levering.

 

Ønsker du å vite mer om patinering av betong?

Bendt Kjær Aarup
Group Material Development Manager