favoritter

Nyheter fra Hi-Con

Miljødeklarasjon (Environmental Product Declaration, EPD)

 

I de siste seks månedene har vi jobbet med å få en LCA (Life Cycle Analysis) og en EPD (Environmental Product Declaration) på våre balkonger.

Arbeidet er nå fullført og tredjeparts verifisert.

Konklusjonenen av vårt såkalte "karbonavtrykk" (forbruk av CO2 per enhet) var faktisk litt lavere enn vi hadde forventet. I forhold til vanlig betong er vi litt høyere pr. m3 CRC siden vi har et høyt sementinnhold og et stort innhold av stålfibre i vår UHPC (1063 kg CO2 per m3 fra "vugge til gravt"). Når det vurderes pr m2, f.eks pr m2 balkong – får vi faktisk mindre karbonavtrykk enn lignende elementer i vanlig betong, da våre elementer er betydelig tynnere. Som en tilleggsfordel har våre elementer betydelig lengre levetid uten behov for vedlikehold.  

Les mer om vår "Miljøproduktdeklarasjon" her.

Kontakt oss

Gunnar Røste
Commercial Manager - Hi-Con Norway