favoritter

Reduser vekt – Reduser totale byggekostnader

Lav vekt 

 

Vekten på Hi-Con sine prefabrikerte produkter er langt under halvparten av konkurrerende produkter i betong.

 


Glatvedgate 

 

Dette vil gjøre positive utslag på de totale byggekostnader, da du får redusert linjelast, noe som er gjør at tykkelsen kan reduseres på parkeringsdekker og bjelker. Du vil oppnå bruk av færre søyler i p-kjelleren, som igjen gir merverdi til prosjektet. Har du tynnere p-dekke vil du muligens også kunne bygge mer i høyden. Da man får økt lysinnslipp pr etasje vil dette også bidra til å bygge høyere, da man slipper å hensynta «vanlig» tykkelse fra tradisjonelle balkonger. Fundamentering vil også kunne reduseres da vekt blir lavere. En lettere konstruksjon vil sannsynligvis også kunne gi positive bidrag angående seismikk.

 


Huize het Oosten 

 

I en tid da stadig flere nordmenn vil ha mer uteplass, vil størrelsen på balkongen ha en helt avgjørende betydning. I praksis kan vi bygge dobbelt så store balkonger med samme vekt som tradisjonelle i betong kan. Større søylefrie utkraginger vil også redusere/ta bort punktlaster og bidra med mindre belastning på p-dekket under.

 


Sydhavnsskolen

 

Trapper og reposer kan gjøres lengre og slankere, noe som åpner opp for en helt ny måte å tenke på.

I tillegg holder alle produkter R60 krav og er 100% vanntette.

 

Vil du vite mer om materialet? Så klikk her.

Ta kontakt

Vi kan fortelle deg hvordan du kan redusere dine totale byggekostnader med våre helt unike prefabrikerte produkter i høystyrkebetong.

Gunnar Røste
Commercial Manager - Hi-Con Norway